Поморие
KOНЦЕПЦИЯ: Tonozliev TIMOK Premium е жилилщен комплекс, разположен в град Поморие, на една пряка от улица „Проф. Стоянов“. Ситуиран в район с отлична инфраструктура и само на 70м. от източния...
Поморие
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:  Новият жилищен дом се намира в квартал „Малко солено езеро“ – район с добра социално-битова среда и транспортна инфраструктура. Срещуположно на новостроящата се сграда минава...
Поморие
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В края на м.септември строителна компания „Тонозлиеви“ ООД започна изграждането на обект „Тонозлиев 14“. Новият жилищен дом се намира в квартал „Малко солено езеро“ – район с добра...
Поморие
Местоположение: Компанията започна изграждането на  обект – „Тонозлиев 10” е малка семейна кооперация, разположена в квартал „Малко солено езеро”. Сградата се намира само на 10м от брега на един...
Поморие
КОНЦЕПЦИЯ:  Строителна компания „Тонозлиеви“ започна изграждането на новото крило 9-А, към вече построената сграда „Тонозлиев 9“. Западното крило е проектирано с отделен вход и...
Поморие
Местоположение: Обект „Тонозлиев 9“, разположен в кв. „Малко солено езеро“, точно до сладкарница „Захаро“. Сградата се намира на еднакво разстояние както от центъра на града, така и от плажа....