Поморие
KOНЦЕПЦИЯ: Tonozliev TIMOK Premium е жилилщен комплекс, разположен в град Поморие, на една пряка от улица „Проф. Стоянов“. Ситуиран в район с отлична инфраструктура и само на 70м. от източния...
Поморие
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:  Новият жилищен дом се намира в квартал „Малко солено езеро“  на ул."Тутхон" №13– район с добра социално-битова среда и транспортна инфраструктура. Срещуположно на...
Поморие
МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ: В края на м.септември строителна компания „Тонозлиеви“ ООД започна изграждането на обект „Тонозлиев 14“. Новият жилищен дом се намира в квартал „Малко солено езеро“ – район с добра...
Поморие
Местоположение: Жилищна сграда – „Тонозлиев 10” е малка семейна кооперация, разположена в квартал „Малко солено езеро” на  ул. "Арда". Сградата се намира само на 10м от брега на...
Поморие
КОНЦЕПЦИЯ:  Жилищна сграда "Тонозлиев-9А"  е  крило към  сграда „Тонозлиев 9“. Западното крило е проектирано с отделен вход и самостоятелен асансьор, който обслужва 13...
Поморие
Местоположение: Жилищна сграда „Тонозлиев 9“, разположен в кв.„Малко солено езеро“ на ул."Стефан Стамболов №3,  до сладкарница „Захаро“. Сградата се намира на еднакво разстояние както...